دوستانی که قصد همکاری با ما را دارند میتوانند با ما در ارتباط باشند تا شرایط همکاری با ایشان ذکر شود.

 

شماره دفتر: ۰۳۱۵۵۵۷۲۲۲۳

همراه حسابدار: ۰۹۱۲۹۲۹۶۰۶۹

ایمیل: support@helioscarpet.ir