شما میتوانید سفارش خودتان را به یکی از روش های زیر ثبت کنید

  • از طریق سفارش در وبسایت و پرداخت کامل هزینه.
  • از طریق پرداخت ودیعه متناسب با سفارش و تسویه در هنگام اعلام آمادگی ارسال و بعد از دریافت بارنامه
  • از طریق ثبت سفارش تلفنی و پرداخت ودیعه