سفارش شما خریدار عزیز از طریق باربری به شهر ثبت شده در فرم خرید شما ارسال میشود.