برای ثبت شکایت میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام کنید:

 

دفتر مرکزی ۰۳۱۵۵۵۷۲۲۲۳

شماره حسابدار ۰۹۱۲۹۶۳۴۸۷۰

شماره مدیر فروش ۰۹۱۲۹۲۹۶۰۶۹

ایمیل: info@helioscarpet.ir